Cute Rock Girl

25 tekstów – auto­rem jest Cu­te Rock Girl.

Ból is­tnienia, to Twój sposób na wszystko..
Boisz się żyć.! 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 marca 2010, 15:54

'chcąc wznieść się jak naj­wyżej nie czu­jemy, że wpa­damy w dół.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 marca 2010, 16:59

..'Za­nurzo­na w słońcu bez­tros­kich marzeń 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 marca 2010, 18:43

Strach przed Ut­ratą Ciebie, Mo­tywu­je mnie do działania, aby te­mu zapobiec.! 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 lutego 2010, 10:50

O świ­cie spoglądam na chmu­ry, zza których ujaw­nia się prze­piękny wi­dok słońca. To On przy­pomi­na mi te chwi­le, do których war­to jest wracać.! 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 lutego 2010, 12:58

Za­sypiam z nadzieją, że znów po­jawisz się w moim śnie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 lutego 2010, 21:29

.. w dążeniu do per­fekcyj­ności, nie zauważamy te­go, co spra­wia, że jes­teśmy szczęśliwi. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 24 lutego 2010, 13:28

Za­mykam oczy, bo wte­dy widzę Two­je oblicze.. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 23 lutego 2010, 15:11

Spójrz głębo­ko w swo­je ser­ce, a od­kry­jesz ile w Nim szczęścia. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 22 lutego 2010, 16:49

Zachłysnąć się szczęściem, upić do nieprzytomności.! 

myśl
zebrała 24 fiszki • 21 lutego 2010, 10:21

Cute Rock Girl

Nie wstydzę się łez i tego, że czasem nie chce mi się żyć.! Kocham się śmiać i uśmiechać , nawet w najmniej odpowiednim momencie. Bo piękne jest to, co nas różni od innych. Z sercem aniołka z duszą diabełka Jestem Sobą, a Nie Kimś Kogo Ze Mnie Robią ! Co Kocham.? hmmm książki :)) szczególnie serię książek Ewy Nowak czyli "Wszystko, tylko nie mięta", "Kiedyś na pewno", "Diupa", Krzywe 10", "Lawenda w chodakach", "Drugi", "Michał jakiś tam", "Ogon Kici", "Rezerwat niebieskich ptaków", " Bardzo biała wrona" z niecierpliwością czekam na książkę "Niewzruszenie" :)) Oprócz tego Kocham taniec :) Tańczę w zespole tańca nowoczesnego "INTOX" Do tego śpiewam - słowem robię to, co kocham :) I od czasu do czasu.. Piszę :)

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cute Rock Girl

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność